Disclaimer

DISCLAIMER


De XJ3 Holding-website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot XJ3 Holding B.V. en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de ‘Informatie’) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de website bekende gegevens. Deze Informatie wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.


Hoewel wij streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op www.xj3holding.nl, bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde Informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.


De XJ3 Holding website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan XJ3 Holding eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.


Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op www.xj3holding.nl toe aan XJ3 Holding B.V. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.


De DNR 2011 voorwaarden zijn van toepassing.


Deze website en alle andere uitingen van XJ3 Holding worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de Wet bescherming Persoonsgegevens d.d. 6 juli 2000 (Stbl 2000.302, in werking getreden 1 september 2001).


De XJ3 Holding B.V. is gevestigd binnen het Arrondissement Breda. Onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.

Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020