Audit

AUDIT


Wij onderzoeken systematisch en objectief naar het betrouwbaar functioneren uw organisatie, technische hulpmiddelen en veiligheidgedrag. Als eerste ten behoeve van je veiligheid maar daarnaast ook voor je reputatie, efficiëntie en effectiviteit. Wij voeren audits uit in de keten van de gevaarlijke stoffen, op vervoersgebied (ADR, ADN of RID), maar ook de PGS15 en andere opslagvoorschriften. Wij benoemen, overleggen en geven oplossingen.ONZE SERVICE

ERVARING

Wij zijn zeer ervaren in het opzetten en uitvoeren van audits. Gevoel voor verhoudingen, duidelijkheid en aansluiting bij uw veiligheidscultuur zijn sleutel om het auditproces te gebruiken voor verbetering. Op basis van onze ervaring weten we waar we moeten kijken en waar we een stap dieper moeten. Moderne hulpmiddelen worden gebruikt om continue te kunnen verbeteren.

VAKGEBIEDEN

Binnen de logistieke keten van gevaarlijke stoffen zijn wij de specialist in opslag en vervoer. Wij zijn gespecialiseerd in diverse modaliteiten (ADR, RID en ADN) en regelgeving rond opslag zoals de PGS15 en andere PGS-richlijnen. In bredere zin kunnen wij je organisatie toetsen en begeleiden op het gebied van stoffen, omhulsels, voertuigen, documenten, verkeer, ARBO, brand, bodem en veiligheidsgedrag. Door onze vakkennis kunnen wij de regels en veiligheidscultuur praktrisch toepasbaar maken.

ADVIES

Naast het constateren van een afwijking geven wij ook oplossingsrichtingen aan op technisch, organisatorisch en menselijk vlak. Desgewenst begeleiden wij je daarbij of nemen deel als interim binnen je organisatie. 

Direct contact

 
 
 
 

SYSTEMATISCH

Het ontwikkelen van veiligheid is een systematisch proces. Het implementeren en uitvoeren van veiligheid vaak niet (al denken we vaak van wel). Door te klimmen in veiligheidsprofessionaliteit, te leren en ontwikkelen, wordt het veiligheidsgedrag vergroot. Een audit is dan ook een prima methode de grillige werkelijkheid inzichtelijk te maken en systematisch alle verbanden te benoemen.
VERBETERING

Verbetering speelt zich op drie vlakken af: technisch, organisatorisch en gedrag. Wij toetsen op deze gebieden met als doel de veiligheid en compliance te verhogen. Dit doen wij tijdens het auditproces, maar ook door heldere rapportages en communicatie na de audit. Wij stellen rapportages op naar uw wens, van uitgebreid tot checklijst. Inhoudelijk blijven wij objectief en onafhankelijk.

VERTROUWEN

Onze adviseurs zijn ervaren zowel in het afnemen van een audit als op hun vakgebied. Wij kijken over onze vakgrenzen heen, hebben inhoudelijke oplossingen zowel voor de operatie als voor de aansturing daarvan. Dat geeft vertrouwen.


Wij geven dit op systematische wijze terug zodat samen met je het veiligheidsniveau ontwikkeld wordt.

Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020