Consultancy

CONSULTANCY


U werkt met gevaarlijke stoffen en kent de risico's. U zet in op veiligheid maar toch is er een worsteling over regels en veilig werken met deze stoffen. Wij zijn expert in de regels, maar bovenal het toepassen daarvan. Veilig handelen met technisch juiste middelen en organisatorische borging, wij vertalen het naar uw situatie.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Al meer dan 15 jaar zijn wij gedreven om veiligheid te realiseren op het gebied van gevaarlijke stoffen. We denken vooruit en zorgen voor samenhang. Kennis wordt tijdens trajecten gedeeld en waarde toegevoegd. We starten altijd met een helder uitgangspunt, we weten waar we het over hebben en nemen je mee in het traject. Op basis van risico's en eventueel een grondige risicoanalyse werken wij aan uw compliancy en veiligheid. Wij ontzorgen en richten ons op continu verbeteren.


VERVOER

Binnen de vervoerketen bieden wij de veiligheidsadvsieur diensten aan voor zowel het ADR als ADN en RID. Wij doen hierin de "eenvoudige" begeleiding maar ook de integratie in een management systeem. Binnen dit pakket hebben wij aandacht voor veiligheid, kwaliteit en milieu.

OPSLAG

Wij weten de weg binnen de regelgeving en vergunningverlening. Je krijgt helder advies over veiligheid op het gebied van brand, arbeid en milieu bij uw opslag. Of dat nu om een standaard situatie gaat of maatwerk, wij hebben zicht het spanningsveld op te lossen en kosten op een praktische en pragmatische wijze te verminderen. Opdrachten worden altijd onderbouwd met een omschrijving en duidelijk gekoppelde tarieven.

VEILIGHEIDSADVISEUR ADR-ADN-RID

ADVISEREN

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt wettelijke verplichtingen met zich mee. Wanneer je een rol uitvoerd binnen dit vervoer ben je verplicht een veiligheidsadviseur te hebben. Dit kan zowel een medewerker zijn die in vaste dienst is als een adviseur die wordt ingehuurd. Bij de volgende rollen ben je genoodzaakt een veiligheidsadviseur te hebben:


"afzender - vervoerder -  verpakker -  belader - vuller - losser"


De belangrijkste taken van de veiligheidsadviseur zijn:

 1. de organisatie adviseren met betrekking tot alle voorschriften;
 2. de organisatie controleren op het naleven van de voorschriften; en 
 3. het opstellen van jaarverslagen.

CONTROLEREN

Wanneer u voor brede ervaring kiest bieden wij graag onze diensten aan. Wij kunnen de volgende taken voor u verzorgen:


 • het uitvoeren van controle(s) op stoffen, omhulsels, documenten, opleidingen etc.;
 • het adviseren binnen uw logistiek en specifiek de gevaarlijke stoffen;
 • het opmaken en schrijven van het verplichte jaarverslag;
 • het opstellen van een incidentenanalyse en rapport;
 • het bedrijf vertegenwoordigen bij controle van de IL&T;
 • het organiseren van interne verplichte ADR opleidingen;
 • het opstellen van een genormeerd beveiligingsplan dat voldoet aan 1.10.3 van het ADR;
 • het op een prettige en professionele manier begeleiden in het woud van regels om compliant en veilig te zijn.

JAARVERSLAG

Het externe veiligheidsadviseurschap is een abonnement. Afhankelijk van de afspraken wordt door de externe veiligheidsadviseur één of meerdere audits gehouden over alle relevante voorschriften. Je krijgt een rapportage op maat. Ook worden adviezen gegeven over efficiëntie en effectiviteit. In het verlengde van het vervoer ligt vaak de opslag en wordt vaak op verzoek meegenomen om de veiligheid in uw interne logistieke proces te borgen. Binnen het abonnement wordt een jaarverslag opgemaakt. Een combinatie tussen het abonnement veiligheidsadviseur en opleidingen is mogelijk waarbij wij scherp in het tarief kunnen zijn.

OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN PGS-15

DESKUNDIG

De PGS15 is een uitwerking en invulling van diverse wetten, besluiten en regelingen. Grofweg gaat het over brand, blootstelling en bodem. Naast de gevaarlijke stoffen bent u ook verplicht de CMR-stoffen juist op te slaan. In veel gevallen bent u al vanaf 25 liter PGS15-plichtig en in sommige gevallen al vanaf 1 liter. Deskundig advies nodig om de zin van de onzin te onderscheiden? Voor alle opslagcapaciteiten, neem dan contact met ons op.


THEMA'S

Een zeer prominent thema binnen de PGS15 is het voorkomen, bestrijden en beheersen van een brand. Dit is een leidend onderwerp die in veel gevallen de vervolg stappen bepaald. Uiteraard moet de bodem beschermd worden door een kerende of dichte vloer, soms in combinatie met lekbakken. U dient een vorm van incidenten management op te tuigen, te implementeren en te bewaken. Kortom, een divers pallet van eisen waar wij u mee van dienst kunnen zijn.

GEBRUIKEN

De opslag van goederen maakt onderdeel uit van de interne logistiek en sluit aan op het vervoer. Wij zien deze zaken niet los van elkaar, zowel in een gewone als een BRZO omgeving. Op organisatorisch vlak kunnen wij bijdragen aan uw management systeem, technische oplossingen  adviseren en bovenal veiligheidsgedrag stimuleren. 

PRAKTISCH BEKEKEN

De PGS15 biedt ruimte voor verschillende oplossingen. Ervaring is nodig om samenhang te garanderen, een praktische uitvoering te realiseren en kosten te minimaliseren. Deskundige ondersteuning

bij een nieuwe opslag maar ook bij bestaande,

kan u vaak tienduizenden euro's besparen.

OVERIG SPECIALISME

RISICO ANALYSE

Een risicoanalyse is een middel om inzicht in de risico's en maatregelen te krijgen. Samen met uw medewerkers  wordt in een dynamische setting  prioriteiten bepaald en oplossingen geformuleerd waarbij er een sterk leer effect optreed betreffende veiligheid. Je verhoogt hiermee je veiligheid en compliancy.

BEVEILIGINGSPLAN VOOR GOEDEREN MET HOOG GEVAREN POTENTIEEL

Een beveiligingsplan is meer dan een format invullen. Bij het vervoer van  goederen met hoog gevaren potentieel ben je verplicht een beveiligingsplan voor goederen met hoog gevaren potentieel in werking te hebben. In veel gevallen moet dit aansluiten bij uw locatie beveiliging, vaak verankerd in uw BRZO systeem. Wij sluiten aan op uw systeem en borgen daarmee de beveiliging. Tevens betrekken wij op gepaste wijze je medewerkers zodat het ook echt veiliger wordt.

INCIDENTEN MANAGEMENT

Een incident kan uitgroeien tot een ramp. Wij adviseren over en implementeren noodplannen om een ramp te voorkomen. Indien er een incident heeft plaats gevonden kunnen wij een ongevalsanalyse opstellen en helpen je met de afwikkeling daarvan.

OVERIG

Juist behandelen van gevaarlijke stoffen kent verbanden met vele wetten en regels. Wij hebben de expertise om samen met je deze verbanden op een heldere en duidelijk wijze in de dagelijkse praktijk te implementeren. Ook overleg met derde partijen doen wij graag met u zodat het project succesvol wordt afgerond.

De PGS-richtlijnen zijn er voor diverse onderwerpen. Wij helpen je verder met het toepassen van de richtlijnen. Bijvoorbeeld de PGS8 voor peroxiden, maar ook de PGS30 voor vloeibare brandstoffen voor opslag en afleverinstallaties. Voor Lithium-ion batterijen en accu's komt de nieuwe PGS37 eraan, gebaseerd op de handreiking waarmee je van dienst kunnen zijn.


DIVERSE PGS-VOORSCHRIFTEN

GEBRUIKER CLP EN VEILIGHEIDS-

INFORMATIEBLADEN

Het gebruik van veiligheidsetiketten en het lezen van veiligheidsinformatiebladen is soms lastig. Waar moet ik welk etiket plaatsen en welke informatie moet er opstaan?Wij adviseren over je verplichtingen en helpen je alle benodigde informatie goed te gebruiken.

Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020