XJ3

 

XJ3 behartigt uw belangen om gevaarlijke stoffen veilig te vervoeren en op te slaan. Wij hebben een scherp oog voor detail in uw supply chain waarbij scenario denken aansluit bij uw risico management. Met een goede balans tussen pragmatische en procesmatige aanpak staan we voor een motiverende en stimulerende uitvoering.


Wij helpen u de wetgeving rond de gevaarlijke stoffen toepasbaar te maken op zowel technisch, organisatorisch als menselijk vlak. Wij willen bijdragen aan uw compliance, reputatie en duurzaamheid.

  XJ3 advies, audit en educatie gevaarlijke stoffen

  Opleidingen

  In Nederland moeten bedrijven en organisaties  er op toezien dat medewerkers voldoende kennis hebben in de omgang met gevaarlijke stoffen. In het verlengde daarvan zijn betrokkenen bij het vervoer en opslag verplicht voldoende te zijn opgeleid, zowel door de ARBO als het ADR, de BRZO en de PGS15.


  Wij leiden zowel de medewerker als de veiligheidsadviseur op. De cursussen kunnen op maat gemaakt worden zodat er directe aansluiting is met de praktijk. Ook bieden wij standaard cursussen aan voor een gedegen ontwikkeling van deskundigheid.


  Wij geven de cursussen ook incompany en verzorgen maatwerk.


  Wij ondersteunen op praktische wijze bedrijven die gevaarlijke stoffen in een insluitingssysteem hebben zoals verpakkingen of tanks. Of het nu gaat om vervoer, opslag of ondersteuning in de BRZO, wij ondersteunen en helpen op maat. Wij adviseren en voeren uit op technisch, organisatorisch gebied en veiligheidsgedrag.


  Benader ons over de volgende onderwerpen:

  • Veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN (wettelijk verplicht)
  • Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15)
  • Risico inventarisatie
  • Incidenten
  • BRZO
  • CLP
  • Beveiligingsplan 1.10.3 (systeem)
  • Gevaarlijke stoffen logistiek en management

  Audit

  Objectief naar je eigen organisatie kijken, lastig. Systematische controle van werkmethoden, met inbegrip van regelingen voor de veilige behandeling, opslag en vervoer op de werkplek van gevaarlijke stoffen om compliance aan te tonen. Reputatie bewaking, een startpunt voor een verbetertraject of gewoon veilig werken. Een audit heeft nut op vele vlakken.


  Wij auditeren zowel uw organisatie systemen als specifieke onderwerpen in de gevaarlijke stoffen keten. Denk onder andere aan de verplichte controle als veiligheidsadviseur, maar ook op het gebied van de BRZO (VBS-systeem) en de PGS15. We zijn thuis in systeem, proces en output audits.  Direct contact

   
   
   
   
   

  Actueel

  MONITOR BRZO-BEDRIJVEN

  2019

  NAAR TWEEDE KAMER


  Bureau BRZO+ heeft medio mei de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2019’ aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De monitor is begin juli als onderdeel van de Staat van de Veiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Hoge trainingskosten en een taaie, grote hoeveelheid leerstof die snel weer wegzakt. De huidige trainingen voor betrokken medewerkers, chauffeurs en veiligheidsadviseurs van gevaarlijke stoffen zijn niet meer van deze tijd.


  Van kennis naar gedrag

  LEES MEER

  GRATIS WEBINAR


  DE TOEKOMST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN TRAINING

  INTERIM PGS VERSIES

  VOOR OMGEVINGSWET:

  PGS 12, 15, 31 en 33-2

  Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen zullen echter eerst nog als interim versie worden gepubliceerd.

  Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020