XJ3

 

XJ3 behartigt uw belangen om gevaarlijke stoffen veilig te vervoeren en op te slaan. Wij hebben een scherp oog voor detail in uw supply chain waarbij scenario denken aansluit bij uw risico management. Met een goede balans tussen pragmatische en procesmatige aanpak staan we voor een motiverende en stimulerende uitvoering.


Wij helpen u de wetgeving rond de gevaarlijke stoffen toepasbaar te maken op zowel technisch, organisatorisch als menselijk vlak. Wij willen bijdragen aan uw compliance, reputatie en duurzaamheid.

  XJ3 advies, audit en educatie gevaarlijke stoffen

  Opleidingen

  In Nederland moeten bedrijven en organisaties  er op toezien dat medewerkers voldoende kennis hebben in de omgang met gevaarlijke stoffen. In het verlengde daarvan zijn betrokkenen bij het vervoer en opslag verplicht voldoende te zijn opgeleid, zowel door de ARBO als het ADR als  bijvoorbeeld de PGS15.


  Wij leiden zowel de medewerker als de veiligheidsadviseur op. De cursussen kunnen op maat gemaakt worden zodat er directe aansluiting is met de praktijk. Ook bieden wij standaard cursussen aan voor een gedegen ontwikkeling van deskundigheid.


  Wij geven de cursussen ook incompany en verzorgen maatwerk.


  Wij ondersteunen op praktische wijze bedrijven die gevaarlijke stoffen in een insluitingssysteem hebben zoals verpakkingen of tanks. Of het nu gaat om vervoer, opslag of ondersteuning in de BRZO, wij ondersteunen en helpen op maat. 


  Benader ons over de volgende onderwerpen:

  • Gevaarlijke stoffen in de supply chain 
  • Veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN (wettelijk verplichting)
  • Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15)
  • Opslag Lithium-ion batterijen
  • BRZO
  • CLP
  • Beveiligingsplan volgens ADR 1.10.3
  • Gevaarlijke stoffen logistiek en management

  Audit

  Objectief naar je eigen organisatie kijken, lastig. Systematische controle van werkmethoden, met inbegrip van regelingen voor de veilige behandeling, opslag en vervoer op de werkplek van gevaarlijke stoffen om compliance aan te tonen. Reputatie bewaking, een startpunt voor een verbetertraject of gewoon veilig werken. Een audit heeft nut op vele vlakken.


  Wij auditeren zowel uw organisatie systemen als specifieke onderwerpen in de gevaarlijke stoffen keten. Denk onder andere aan de verplichte controle als veiligheidsadviseur, maar ook op het gebied van de BRZO (VBS-systeem) en de PGS15/9/37/30. We zijn thuis in systeem, proces en output audits.  Direct contact

   
   
   
   
   

  Actueel

  Aanvullende Risico Inventarisatie verplicht vanaf 1 januari 2023. 


  De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.


  WIj kunnen bepalen of u aan de nieuwe ARIE moet voldoen en kunnen samen met u de verplichte elementen invoeren zodat u aan de regelgeving voldoet.


  Hoge trainingskosten en een taaie, grote hoeveelheid leerstof die snel weer wegzakt. De huidige trainingen voor betrokken medewerkers, chauffeurs en veiligheidsadviseurs van gevaarlijke stoffen zijn niet meer van deze tijd. Wij geven duidelijke uitleg en dagen je uit  door te doen je leerproces te vresnellen.


  Mail ons voor een advies.


  E-learning in zelfstandig of in combinatie met uitleg

  Risico gestuurde PGS

  Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen zullen echter eerst nog als interim versie worden gepubliceerd.


  Indien u vragen heeft kunt u ons benaderen via het contact formulier.

  Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020