AwADR13

AWARENESS ADR

INHOUD CURSUS

De inhoud van de  moet naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.


Algemene bewustmaking

Je wordt bekend gemaakte met de algemene voorschriften van de bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De volgende onderwerpen komen in praktische vorm aanbod:


  • Klasse, Classificatie & risico's
  • Verpakkingen
  • Etiketten en labels
  • Documentatie
  • Procedures voor verzending
  • Nederlandse bepalingen
  • Incidenten melden
  • Veiligheid


Dit sluit direct aan op je taken en verantwoordelijkheden. 


In verband met de mogelijke gevaren van verwonding of blootstelling als gevolg van een incident bij het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, wordt je opgeleid inzake de risico’s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke goederen. De opleiding heeft tot doel je bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures.


De opleiding voldoet tevens in hoofdstuk 1.10.1 en 1.10.2 opgenomen speciale voorschriften voor de beveiliging van het vervoer van gevaarlijk goederen.

WIE

De personen die werkzaam zijn bij de betrokkenen overeenkomstig hoofdstuk 1.4 van het ADR en wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten zijn opgeleid. Personen zijn werkzaam als zij één van de volgende rollen uitvoeren:

- Afzender

- Vervoerder

- Geadresseerd

- Verpakker

- Vuller

- Belader

- Exploitant van een tankcontainer of transporttank


Aan chauffeurs en veiligheidadviseurs worden andere eisen gesteld en moeten dan ook anders zijn opgeleid.


TIJD en DOEN
De opleiding kent één lesdag van 8:30 tot 16:00. Tijdens de opleiding behandelen we theorie en doen we oefeningen. We sluiten af met een kleine toets.


LESMATERIAAL

Je moet beschikken over een eigen exemplaar van het ADR. Uiteraard kunnen wij voor je de boeken bestellen.


CERTIFICAAT EN EXAMEN
De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende ontvang je het certificaat. Daarmee voldoet je aan de in 1.3 van het ADR gestelde eisen.


INCOMPANY
Bij een incompany training kunnen voorwaarden worden bijgesteld. Het betreft lestijden, tarief en groepsgrootte. 


PRIJS
De prijs van de cursus is € 289,- excl. BTW, per deelnemer. Bij het cursusgeld is koffie thee en lunch inbegrepen, maar geen exemplaar van de ADR-boeken. Al met 5 deelnemers kan de cursus doorgang vinden.


De opleiding moet periodiek worden aangevuld door een bijscholingscursus om rekening te houden met de wijzigingen in de voorschriften.Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020