ADRVA Herhaling

VERLENNING VEILIGHEIDADVISEUR ADR

INHOUD CURSUS

De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden.


Je wordt bekend gemaakte met de algemene voorschriften van de bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De volgende onderwerpen komen aanbod:


 • Wet, besluit en regeling
 • ADR-verdrag
 • Klasse, Classificatie & risico's
 • Vrijstellingen
 • Omhulsels (verpakkingen, tanks, etc.)
 • Etiketten en labels
 • Documentatie
 • Procedures voor verzending
 • Nederlandse bepalingen
 • Incidenten melden
 • Uitrusting


Je krijgt inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsadvisieur. Het jaarverslag wordt behandeld, inclusief het opstellen daarvan.

WIE

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.


Ben je veiligheidsadvsieur en verloopt je certificaat binnenkort dan wordt je kennis via deze herhalingstraining van drie dagen gedegen opgefrist.


TIJD en DOEN
De opleiding kent drie lesdagen van 8:30 tot 16:00. Tijdens de opleiding behandelen we theorie en doen we oefeningen. We bereiden ons grondig voor op het officiele CBR-examen.


LESMATERIAAL

Je moet beschikken over een eigen exemplaar van het ADR. Uiteraard kunnen wij voor je de boeken bestellen. Oefeningen en oefentoetsen krijg je tijdens de lessen én je kunt gebruikt maken van ons e-learning van meer dan 400 vragen.


CERTIFICAAT EN EXAMEN

De kandidaten die het certificaat veiligheidsadviseur ADR 

willen lengen moeten bij het CBR examen aanvragen.

Het theorie-examen duurt 135 minuten enbestaat uit

30 meerkeuze vragen en 2 cases met elk 5 meerkeuze vragen.INCOMPANY
Bij een incompany training kunnen voorwaarden worden bijgesteld. Het betreft lestijden, tarief en groepsgrootte. 


PRIJS
De prijs van de cursus is € 749,--  excl. BTW, per deelnemer. Dit is inclusief ADR-boeken en       

e-learning maar exclusief het examengeld van € 148,40 (CBR.) Bij het cursusgeld is koffie, thee en lunch inbegrepen. Al met 4 deelnemers kan de cursus doorgang vinden.


De opleiding moet periodiek worden aangevuld door een bijscholingscursus om rekening te houden met de wijzigingen in de voorschriften.Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020