Vakbekwaam PGS15 beginner

VAKBEKWAAM PGS15

BEGINNER

INHOUD CURSUS

De PGS15 gaat over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Niet alle maar wel heel veel stoffen, verpakt in kleine flesjes tot IBC's.


We starten met de indeling van de gevaarlijke stoffen, klasse en classificatie van zowel het CLP als het ADR.

Daarna behandelen we alle hoofdstukken waar de thema's brand, incidenten, organisatie en stoffenscheiding worden behandeld.


De volgende onderwerpen komen aanbod:


 • Zoekstrategie
 • Stoffenindeling/Werkingssfeer
 • Systematiek
 • De basis regels van een opslag tot 10ton
 • Brandveiligheid
 • Stoffenscheiding
 • Brandveiligheidopslagkasten
 • Tijdelijke opslag
 • Nederleggen tijdens transport
 • Incidenten management
 • Gasflessen spuibussen, gaspatronen, aanstekers, klasse 4.1, 4.2, 4.3 en 5.2


WIE

Indien in een inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMRstoffen worden opgeslagen, moet tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet binnen de inrichting aanwezig zijn.


Deze beginnersopleiding is voor medewerkers die onvoldoen kennis hebben van de ADR stoffenlijst, tabel 3.2A. Tevens hebben zij weinig kennis van vrijstellingen en UN-gekemerkte verpakkingen. Is dat niet het geval en is deze kennis aanwezig dan raden wij sterk aan om de vakbekwaamheid PGS15 gevorderden te volgen. De training wordt gewoonlijk al als zeer intensief ervaren en is op Mbo-niveau.


TIJD en DOEN
De opleiding kent vier lesdagen van 8:30 tot 16:00. Tijdens de opleiding behandelen we theorie en doen we oefeningen.


LESMATERIAAL

Je ontvangt bij de eerste trainingsdag een cursusboek en de PGS15 richtlijn


CERTIFICAAT EN EXAMEN

De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende ontvang je het certificaat.

Het theorie-examen duurt 120 minuten en bestaat uit een aantal meerkeuze vragen en cases.


INCOMPANY
Bij een incompany training kunnen voorwaarden worden bijgesteld. Het betreft lestijden, tarief en groepsgrootte. 


PRIJS
De prijs van de cursus is € 799,- excl. BTW, per deelnemer. Bij het cursusgeld is koffie thee en lunch inbegrepen. Al met 5 deelnemers kan de cursus doorgang vinden.


VERVOLG

De opleiding moet periodiek worden aangevuld door een bijscholingscursus om rekening te houden met de wijzigingen in de voorschriften.Copyright @ All Rights Reserved XJ3 holding B.V.   mei 2020